Pomocí nástrojů Politika kvality a stanovením vhodných Cílů kvality společnost Aviplast bude v letech 2020 a 2021 uspokojovat stoupající nároky jak stávajících tak i nových zákazníků. Budeme pokračovat v nastoupeném trendu zásobovat společnosti Linet, Doosan Bobcat, Avia, Avoss, Betonpres s pružností stejnou jako v minulých letech v zásobování náhradními díly pro aftermarket . Tyto výrobky jsou rozesílány zákazníkům používajících nemocniční výbavu, zemní stroje, nákladní automobily, jejíchž seriová výroba již byla před lety ukončena. Zároveň se zvládnutím výroby náhradních dílů budeme realizovat i náběh výrobků nových.

Správnost, trvalost a praktické provádění deklarované politiky kvality je potvrzena nejvyšším možným ratingem AAA vystaveným renomovanou ratingovou agenturou Bisnode. Tohoto hodnocení jsme dosáhli v průběhiu roku 2020. Výborného výsledku dosáhla Aviplast, s.r.o. na základě nulového počtu reklamací, výborné platební morálky a kladným hodnocením od našich odběratelů. Jakékoliv neshody se musí odhalit již při výrobním procesu a při uplatnění výstupních kontrolních mechanismů.

Vysoký rating společnosti Aviplast, s.r.o. je příčinou, že od našich dodavatelů v rámci Evropské unie máme dlouhodobě 60 denní lhůtu splatnosti. To není obvyklé.odernizujeme výrobní zařízení stávající a plánujeme pořizovat nové. V důsledku přirozeného vývoje plánujeme rozšířit stávající skladové prostory o novou ocelovou skladovou halu na pozemku sesterské společnosti MOLIKOM spol. S r.o.

V letech 2020 a 2021 budeme mít rezervovaný přísun elektrické energie hlavním jističem o proudové kapacitě 160A. Bohužel se neubráníme zvýšeným nákladům za elektřinu a plyn, které byly zejména v roce 2018 extrémně levné. Cíle kvality jsou stanoveny s ohledem na rostoucí nároky na dodržování termínů plnění a na rychlosti a operativnosti při zavádění nových výrobků. V roce 2019 byl při periodickém auditu shledán Systém řízení kvality ve společnosti Aviplast jako plně funkční.   Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec společnosti, což je dáno pravomocemi a odpovědnostmi danými dokumentační základnou společnosti.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti i subdodavatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality výrobků a služeb. Funkčnost a efektivnost zavedeného systému zabezpečování kvality chápe společnost Aviplast s. r. o. jako potvrzení vhodnosti nastaveného směru k neustálému zvyšování kvality a získávání důvěry nových zákazníků i v letech 2020 a 2021.

 

V Buštěhradě 9.1.2020                                                             Ing. Luděk Zámyslický

   ředitel společnosti