Politika kvality v letech 2018 a 2019

Pomocí nástrojů Politika kvality a stanovením vhodných Cílů kvality společnost Aviplast bude v letech 2018 a 2019 uspokojovat stoupající nároky jak stávajících tak i nových zákazníků. Pružnost s jakou realizujeme požadavky na výrobu malých množství náhradních dílů pro postmarket, vedl k přesunu výroby dalších desítek výlisků do společnosti Aviplast. Tyto výrobky jsou rozesílány zákazníkům používajících nemocniční výbavu, zemní stroje, nákladní automobily, jejíchž seriová výroba již byla před lety ukončena. Zároveň se zvládnutím výroby náhradních dílů budeme realizovat i náběh výrobků nových. V nadcházejících letech budeme dbát své dobré pověsti a budeme usilovat o udržení ratingu AA. Budeme dále prosazovat nulový počet reklamací, výbornou platební morálkou a kladné hodnocení od našich odběratelů. Jakékoliv neshody se musí odhalit již při výrobním procesu a při uplatnění výstupních kontrolních mechanismů. Vysoký rating společnosti Aviplast, s.r.o. je příčinou, že od našich dodavatelů v rámci Evropské unie máme dlouhodobě 60 denní lhůtu splatnosti. To není obvyklé.

Budeme usilovat o nové zákazníky a nové zakázky získávat od odběratelů stávajících. Plánujeme výměnu řídícího systému a mechanických pohonů všech 5 os u CNC frézovacího centra. Kvalitu a produktivitu tvarování zlepšíme pořízením dalšího vakuového lisu.

V letech 2018 a 2019 budeme i nadále snižovat výdaje zejména v platbách za elektřinu a plyn. Energie plánujeme nakupovat na Kladenské komoditní burze. Největší ztráty jsou ve zmetcích. Parametry zmetkovitosti jsou průběžně sledovány a každý měsíc projednávány na poradě vedení společnosti. Zaměstnanci budou motivováni ke zvýšení produktivity vlastní práce zvýšením proměnlivé částí své mzdy. Výsledkem plnění Cílů kvality je schopnost nabízet vyšší kvalitu za méně peněz. Jsme každý den vystavení tlaku konkurence dodavatelů z celého světa, protože naši strategičtí zákazníci jsou zpravidla nadnárodní společnosti.

Budeme se podílet na osvětě přednáškami na ČVUT strojní fakultě studentům technologie zpracování plastů. Budeme pomáhat i diplomantům s jejich pracemi z oboru aplikace plastů . Pozveme na exkurzi žáky Základní školy v Buštěhradě, kterým můžeme názorně předvést sílu atmosférického tlaku sloupce vzduchu, který na nás působí.

V roce 2017 byl při periodickém auditu shledán Systém řízení kvality a EMS ve společnosti Aviplast jako plně funkční. Stává se pravidlem, že jsme úspěšně auditováni svými zákazníky nebo jejich odběrateli.   Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec společnosti, což je dáno pravomocemi a odpovědnostmi danými dokumentační základnou společnosti.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti i subdodavatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality výrobků a služeb. Funkčnost a efektivnost zavedeného systému zabezpečování kvality chápe společnost Aviplast s. r. o. jako potvrzení vhodnosti nastaveného směru k neustálému zvyšování kvality a získávání důvěry nových zákazníků i pro rok 2018 a 2019.

V Buštěhradě 9.1.2018 Ing. Luděk Zámyslický

ředitel společnosti