Politika kvality a EMS v letech 2016 a 2017

 

Pomocí nástrojů Politika kvality a EMS a stanovením vhodných Cílů kvality a EMS společnost Aviplast  bude v letech 2016 a 2017 čelit ztrátě dvou významných klientů. Pružnost s jakou jsme zareagovali na dvě významné zakázky v závěru roku 2015 svědčí o  dobrém přístupu vrcholového managementu k  zákazníkům i ke svým zaměstnancům. Významně jsme pomohli zvládnout nárůst poptávky po vinylových gramofonových deskách společnosti GZ Digital na podzim loňského roku. Další oboustranně prospěšnou spolupráci jsme měli se společností Linet při výrobě sady ložných ploch.

Těšíme se  dlouhodobě dobré pověsti. Jsme hodonoceni celosvětově uznávanou ratingovou agenturou Bisnode a CESR jako dlouhodobě nadprůměrně stabilní společnost. Budeme dále prosazovat nulový počet reklamací, výbornou platební morálkou a kladné hodnocení od našich odběratelů. Jakékoliv neshody se musí odhalit již při výrobním procesu a při uplatnění výstupních kontrolních mechanismů.

Vysoký rating společnosti Aviplast, s.r.o. je příčinou, že od našich dodavatelů v rámci Evropské unie máme  dlouhodobě 60 denní lhůtu splatnosti. To není obvyklé.

Získáváme nové zákazníky a nové zakázky od stávajících.

V roce 2016 a 2017 budeme i nadále snižovat výdaje zejména v platbách za elektřinu a plyn. Podařilo se nám dohodnout ceny za tyto energie asi o 30% za silovou složku ceny nižší.  Největší ztráty jsou ve zmetcích. Parametry zmetkovitosti jsou průběžně sledovány a každý měsíc projednávány na poradě vedení společnosti.  Zaměstnanci budou motivováni ke zvýšení produktivity vlastní práce zvýšením proměnlivé částí své mzdy.

Nabídneme zákazníkům vizualizaci projektů vlastní tvorbou matematických modelů.  Pro malosériovou výrobu je instalována ohýbačka plastů. Ohýbání rozšiřuje sortiment nabízených technologií.

Výsledkem plnění těchto cílů je schopnost nabízet vyšší kvalitu za méně peněz. Jsme každý den vystavení tlaku konkurence dodavatelů z celého světa, protože naši strategičtí zákazníci jsou zpravidla nadnárodní společnosti.

Vedení společnosti rozšiřuje  svůj vliv v péči o životní prostředí i  v městě Buštěhrad. Ředitel společnosti Ing. Luděk Zámyslický je členem Výboru pro životní prostředí Městského zastupitelstva. V  areálu společnosti a jeho bezprostředním okolí budeme dbát na údržbu zeleně. Závazek neustálého zlepšování a prevence znečišťování životního prostředí je zásadní součástí politiky kvality a EMS, jakož i závazek plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým společnost podléhá. Tento závazek je základem politiky kvality a EMS.

Budeme se podílet na osvětě přednáškami na ČVUT strojní fakultě studentům technologie zpracování plastů. Budeme pomáhat i diplomantům s jejich pracemi z oboru aplikace plastů . Pozveme na exkurzi žáky Základní školy v Buštěhradě, kterým můžeme názorně předvést sílu atmosférického tlaku sloupce vzduchu, který na nás působí.

V roce 2015 byl  při periodickém auditu shledán Systém řízení kvality a EMS ve společnosti Aviplast jako plně funkční. Stává se pravidlem, že jsme úspěšně auditováni svými zákazníky nebo jejich odběrateli.

      Za trvalé zvyšování kvality nese odpovědnost každý zaměstnanec společnosti, což je dáno pravomocemi a odpovědnostmi danými dokumentační základnou společnosti.

Vedení společnosti také neustále monitoruje nové technologie a materiály pro zvýšení kvality svých produktů a vyhledává možnosti realizace vlastních podnikatelských záměrů.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti i subdodavatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality výrobků a služeb s ohledem i na EMS. Funkčnost a efektivnost zavedeného systému zabezpečování kvality a EMS chápe společnost Aviplast s. r. o. jako potvrzení vhodnosti nastaveného směru k neustálému zvyšování kvality a získávání důvěry nových zákazníků i pro rok 2016 a 2017.

 

 

 

V Buštěhradě 9.1.2016                                                             Ing. Luděk Zámyslický

ředitel společnosti